Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit.
Buď jste lepší nebo levnější.

Svařování hliníku

Svařování hliníkuSvařování hliníku bývá často, vzhledem k vlastnostem materiálu, problematické. Jako jeden z účinných způsobů svařování hliníku se osvědčila metoda TIG (WIG - německá zkratka), kdy se ke svařování používá hořák s wolframovou elektrodou a přídavný materiál, přičemž svařování probíhá v ochranné atmosféře inertních plynů (směs argonu a helia), která tvoří ochranu tavné lázně před kyslíkem. Výhodou této metody svařování hliníku jsou pohledové sváry, dobrá pevnost, nastavitelný průvar či nízká produktivita.